Gezi, Platform ve Gripin’in şarkısı!...

Jun 24, 2013 by

Taksim Dayanışması Platformu, hükümet tarafından bir an önce yerine getirilmesi için bazı taleplerde bulunmuş. Neler mi istemişler? Neler istememişler ki: Gezi Parkı, park olarak kalmalıymış. Taksim Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir şekilde yapılaşma olmamalıymış. Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasına ilişkin girişimler durdurulmalıymış. Başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumlular görevden alınmalıymış. Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılması yasaklanmalıymış. Direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmalıymış. 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmeliymiş. Son olarak ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıymış. Talepleri bunlarmış… Artık bunlara talep mi dersiniz, talimat mı dersiniz, onu bilmem ama böyle istiyorlarmış… Bunun yanı sıra; başta...

Oku

Kendinize “çapulcu” veya “ayyaş” demeyin!...

Jun 24, 2013 by

İyi niyetli çevre dostu kardeşlerim! Kendinize neden çapulcu diyorsunuz? Başkalarını bırakalım da siz kendinize neden “ayyaş” diyorsunuz? Dikkat ediniz! “Neden size çapulcu diyorlar?” veya “Size neden ayyaş diyorlar?” demiyorum. Biri size hak etmediğiniz halde “çapulcu” veya “ayyaş” derse eğer bu sizi bağlamaz! En fazla çıkar dersiniz ki: “Biz o dediğiniz gibi değiliz!”. Ayrıca size; “Siz çapulcu musunuz?” veya “Siz ayyaş mısınız?” diye de sormuyorum. Böyle bir soru soran olsa bile ona da; “Hayır, değiliz!” dersiniz olur biter. İyi niyetli bir çevre gönüllüsü olan veya Topçu Kışlası”nın yeniden yapılmasına itirazı olan siz kardeşlerime “Siz çapulcusunuz!” veya “Siz ayyaşsınız” hiç demiyorum. Diyemem… Fakat siz neden kendinize “çapulcu” veya “ayyaş” sıfatını lâyık görüyorsunuz? On günden fazladır Taksim’de bir kargaşadır sürüp gidiyor. Bu kargaşa ve kalabalık içerisinde elbette çapulcular ve ayyaşlar olabilir. Onlara söylenen sözleri siz neden sahiplenip “biz de çapulcuyuz” veya “biz de...

Oku

Saadet

Jun 21, 2013 by

Orijinali: “Saadet, kâfî miktarda kazâ-i hâcet ile hâsıl olan bir lahzâ telezzüzden ibarettir. Zaman zaman vuku’unda huzur vardır. Dâimî surette kâzâ-i hâcet ishal demek olur ki anda huzur bulunmaz, ol mülâyemet temenni edilmese yeğdir.” Sadeleştirilmişi: Mutluluk ihtiyacın yeteri miktarda karşılanması ile ortaya çıkan bir anlık lezzetten ibarettir. Bunun zaman zaman olması insana huzur getirir. Sürekli ihtiyaç gidermek yoluyla lezzet halinde olmak ishal olmak gibidir ve bu durum insana huzur vermez. Böyle bir yumuşaklık halinin arzu edilmemesi daha iyidir. Kaynak: Mücellidzâde, Kitabü’s-sîmâ, Çekme-i Sağîr, Sene:1434, s.12 Sadeleştiren: Ayhan...

Oku

Ejder-1

Jun 19, 2013 by

...

Oku

Ejder-2

Jun 19, 2013 by

...

Oku