Biyografi

ayhan foto vsk1-1AYHAN AYKUT / M.A.

Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı – Edebiyatçı, Yazar.

1964 Amasya doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini memleketi olan Amasya’da tamamladı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Edebiyat Fakültesi’nin (sonradan ismi “Bilgi ve Belge Yönetimi” olarak değiştirilen) Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu.  Öğrenciliği döneminde Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ve İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Kütüphanesi’nde stajlar yaptı.

Fakülte son sınıf öğrencisi iken, 1984 yılında, Türkiye Diyanet Vakfı (T.D.V.) İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulacak olan kütüphanenin ilk kütüphanecisi olarak kısmi mesai ile göreve başladı. Daha sonra ismi T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) olarak değişen ve İslâm Ansiklopedisi’nin yayın çalışmalarını da içine alan bu müessesede, kuruluşundan itibaren çeşitli mesleki ve idari görevlerde bulundu. Başlangıçta küçük bir salondan ibaret olan kütüphanenin büyük ve modern bir araştırma kütüphanesi haline getirilmesi çalışmalarının tamamında uygulamacı ve daha sonra da idareci olarak yer aldı. Bu arada yayımlanmaya başlanan T.D.V. İslâm Ansiklopedisi (DİA) hazırlık çalışmalarında da çeşitli görevler üstlendi. 1986 yılında “Arşiv Fişleme ve Takip Servis Şefi”, 1987’de “Ansiklopedi Servis Şefi” oldu. DİA’da yer alacak madde başlıklarının tespiti ve standardizasyonu çalışmaları ile maddeleri yazabilecek uzmanlara ait araştırmaların yapılması ve irtibatların kurulması faaliyetlerine katıldı.

Bu dönemde özellikle bilgisayar konusunda çeşitli hizmet içi eğitimler aldı. Marmara Üniversitesi bünyesinde verilen COBOL programlama kursunu tamamladı. Ansiklopedi maddelerinin yazarlara siparişi ve takibi ile ilgili bilgisayar programlarının birçoğunu kendisi yazdı. Yine bu kurum bünyesinde; kütüphane otomasyonu ve tezler veri tabanına ait bilgisayar programlarının yapılması ve geliştirilmesine katkılarda bulundu. Şer’iye Sicilleri Arşivi’nin mikrofiş ortamına aktarılması projesinde ve tüm Türkiye’deki yazma eserlere ait bibliyografik künyelerin tek bir veri tabanında toplanması ile oluşturulan yazma eserler toplu kataloğu projesinde sorumlu idareci olarak görev aldı.

1986 yılında, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’a başladı. Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL’ın danışmanlığında hazırladığı “Türkiye’de Ansiklopediciliğin Doğuşu ve Gelişmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı.  Gerek T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde fiilen çalışmak suretiyle kazandığı tecrübeler, gerekse yüksek lisans tez konusunun ansiklopedilerle ilgili olması sebebiyle bu konuda çeşitli ilmi yazılar ve ansiklopedi maddeleri yazdı.

1989-1991 yılları arasında askerlik görevini tamamladı.

Askerlik dönüşü İSAM’daki görevine devam etti. 1991-1992 arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Müdür Vekili, 1992’den sonra ise Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde, ansiklopedi maddelerinin uzmanlarına yazdırılmasından sorumlu olan Sipariş ve Takip Müdürlüğü görevini de bazen asaleten bazen de vekâleten birlikte yürüttü.

Dokümantasyon, enformasyon ve bilgisayar konularındaki uzmanlığı sebebiyle Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün daveti üzerine 1991-1992 yıllarında bu üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nde üç dönem “dokümantasyon”, “enformasyon” ve “uygulamalı bilgisayar” konularında dersler verdi.

1996 yılında İSAM’daki görevinden ayrılarak kardeşleri ile birlikte tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Ayrıca bu dönemde “Mirteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nde iki yıla yakın Genel Koordinatör olarak görev yaptı.

1998 yılında, diğer üç kardeşi ile birlikte tekstil ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurdu. 2012 yılına kadar bu alanda faaliyet gösterdikten sonra yetişen ikinci kuşak aile fertlerinin şirketlerdeki bazı görevleri üstlenmeye başlamalarının sağladığı imkânlar üzerine 2012 yılı sonlarında aktif ticari faaliyetlerini azaltarak ilmi, edebi ve siyasi konularda araştırmalar yapmaya ve yazmaya yöneldi.

Çeşitli konularda yayımlanmış deneme, hikâye ve makaleleri  bulunan Ayhan Aykut’un “Denizin Çocuğu Ejder” isimli şiir kitabı Şubat 2014’te yayımlandı.

Evli ve beş çocuk babası olan Ayhan Aykut, çocukluğundan bu yana müzikle de amatör olarak ilgilenmekte; bağlama ve cümbüş başta olmak üzere bazı müzik aletlerini çalmaktadır.

İlmî Çalışmaları:

 • “İslâm-Türk Ansiklopedisi” [Ansiklopedi maddesi], Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi / İstanbul: T.D.V.İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2001, c.23, s.57-58.
 • İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi genel kataloğu [Fotokopi Nüsha] / ed. Ayhan Aykut. — (İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1993) 3 c.
 • “Ansiklopedi” [Ansiklopedi maddesi], Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi / İstanbul: T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1991, c.3, s. 217-227.
 • “Türkiye’de Ansiklopediciliğin Doğuşu ve Gelişmesi” [Makale], Metis Çeviri Dergisi, İstanbul: Metis Yayınları, 1990-Kış, Sayı:-10, s.32-40.
 • Türkiye’de Ansiklopediciliğin Doğuşu ve Gelişmesi [Yüksek Lisans Tezi] / Danışman: Prof.Dr. İsmail E. Erünsal, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, 119 y.

Şiirleri:

 • Denizin Çocuğu Ejder [Şiirler] / Ayhan Aykut.-İstanbul:  Semerci Yayınları, 2014. 49 s.

Hikâye ve Denemeleri:

 • “Kafes” [Hikâye], Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 2013, Sayı: 59, s. 48-51.
 • “Her Şey Bir Bütündür” [Deneme], Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 2013, Sayı: 55, s. 78-81.
 • “Yalancı” [Hikâye], Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 2013, Sayı: 54, s. 88-89.
 • “Biz Dili Ne Kadar Doğru? Birliğin Önemine Vurgu Yapsak Yetmez mi?” [Deneme], Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 2013, Sayı: 53, s. 65-67.
 • “Hidâyet” [Hikâye], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1997, c. 3, Sayı:8, s.49-50.
 • “Nasip” [Hikâye], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1997, c. 3, Sayı:7, s.49-52.
 • “Cendere” [Hikâye], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1996, c. 2, Sayı:6, s.65-67.
 • “Kafes” [Hikâye], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1996, c. 2, Sayı:4, s.49-52.
 • “Ah Babacığım!” [Hikâye], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1996, c. 2, Sayı:5, s.28-32.
 • “Ceylanları Su Başlarında Ney Çalarak Vurduklarını Bilmez misiniz?” [Deneme], Yeni Hizmet Dergisi, İstanbul : Hz. Akşemsettin Vakfı, 1995, c. 1, Sayı:3, s.59-60.