Saadet

Haz 21, 2013 by

Orijinali: “Saadet, kâfî miktarda kazâ-i hâcet ile hâsıl olan bir lahzâ telezzüzden ibarettir. Zaman zaman vuku’unda...

Oku

Aşk ve Akıl

Haz 19, 2013 by

Farsça Orijinali:  “Aşk-ı nâ-akl câlibi rezalet est Akl-ı na-aşk câlib-i felaket est” Türkçesi:  “Akılsız aşk...

Oku