VEFALI DOST (Şiir)

Jan 9, 2015 by

                    VEFALI DOST   Hazanda hüznümü yalnız bırakıp bir gün de ben ona hasret kalaydım! Sıla sensiz, ben hasretsiz; ağıtlarım sözsüz, sessiz olaydı! Keşke bir gün mutluluktan ben de bir pay alaydım! N’olaydı, bir an olsun yalnızlığı kovaydım! Ne vefalı bir dost imiş ayrılık…   Ayhan...

Oku

Saadet

Jun 21, 2013 by

Orijinali: “Saadet, kâfî miktarda kazâ-i hâcet ile hâsıl olan bir lahzâ telezzüzden ibarettir. Zaman zaman vuku’unda huzur vardır. Dâimî surette kâzâ-i hâcet ishal demek olur ki anda huzur bulunmaz, ol mülâyemet temenni edilmese yeğdir.” Sadeleştirilmişi: Mutluluk ihtiyacın yeteri miktarda karşılanması ile ortaya çıkan bir anlık lezzetten ibarettir. Bunun zaman zaman olması insana huzur getirir. Sürekli ihtiyaç gidermek yoluyla lezzet halinde olmak ishal olmak gibidir ve bu durum insana huzur vermez. Böyle bir yumuşaklık halinin arzu edilmemesi daha iyidir. Kaynak: Mücellidzâde, Kitabü’s-sîmâ, Çekme-i Sağîr, Sene:1434, s.12 Sadeleştiren: Ayhan...

Oku